Investeringar

Straction har ett uttalat mål att investera i mindre företag som har stora mål kring hållbar lönsam tillväxt och vars erbjudande kompletterar Stractions tjänster inom försäljning och tillväxt.

 

 

 • Straction investerar och har inlett ett strategiskt samarbete med Top of Heart som hjälper bolag att öka försäljningen via Ambassadörer. En grupp som alla företag eftersträvar att nå men som få faktiskt prioriterar att skapa värde för.

  Läs mer på www.topofheart.se

 • Plattformen Limeblue Impact arbetar för att föra samman företag med sociala entreprenörer där företagens medarbetare får möjlighet att på betald arbetstid arbeta som volontärer. Företagets medarbetare kan söka volontäruppdrag utefter vilket hållbarhetsmål som de vill bidra till”

 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp