Några ord från våra kunder

Läs några ord från våra kunder och vad de tycker och känner kring såväl strategiprogram, utbildningsprogram, coachning samt föreläsningar. 

Kan varmt rekommendera Ken för att skapa förändring hos ditt bolag. Kens operativa bakgrund och stora fokus på genomförande och konkret output särskiljer honom från många andra och gör att vi kommer fortsätta jobba ihop. Ken har som coach på mycket kort tid hjälpt oss ta vår rekrytering och HR-process flera steg framåt. Johan Nilsson, V D, Upsales Nordic AB

Ken har bistått oss som coach till våra talanger, vars syfte primärt varit att hjälpa dem att se och förstå vad som är viktigt. För andra året i rad så kan Ken ta en del av äran från de ypperliga case som presenterats för Ledningsgruppen. Tack för ditt engagemang! Tomas Lindberg, CFO, Mangold Fondkommission AB, Kund

Ken är fenomenalt duktig på att bryta ner försäljning till något konkret som alla förstår nämligen att det handlar om relationer och människor. Med bra processer och modeller i ryggen coachar hann sedan fram aktiviteter med syfte att öka försäljningen. Jag anlitar Ken på regelbunden basis och han är en värdefull del i mitt arbete med vår tillväxt. Mina Lindman, VD, Proactive Health

Ken Skoogs föreläsning om att ”prioritera och våga välja bort” var väldigt givande och gav mig en insikt om att jag måste se över mitt eget nätverksarbete. Utöver det så är Ken alltid en fantastisk föreläsare som med sitt skarpa intellekt, sin humor och kunskap riktigt bra att lyssna på. Peter Ledenmark, Antenn

Tack Ken Skoog för din inspiration, vägledning och ödmjukhet! Ditt mind-set kan appliceras på alla branscher och jag kan varmt rekommendera alla att lyssna på en föreläsningen med dig. Efter föreläsningen om 5L blev jag inspirerad till att använda mig av den strategin i sälj- och marknadsplaneringen, men efter djupare möte insåg jag att man ska bygga sälj- och marknadsstrategier utefter 5L Gabriella Mjölnevik Edge of Talent

Ken har en härlig energi och mycket kunnande som han delade med sig till Stadsmissionens folkhögskola när vi skulle starta en språk- och integrationskurs för nyanlända i Stockholm under januari 2017. Vi saknade strukturen och metoden för att framgångsrikt informera och marknadsföra vår kurs och där var Ken ett stort stöd i att sammanfatta våra styrkor, bearbeta myndigheter och fylla vår kurs. Nu läser en grupp som är mycket motiverade att lära sig svenska och komma ut i arbete! Ett gott arbete både för dem och för samhället i stort! Magnus Wetterberg, Rektor, Stadsmissionens Skolstiftelse

Under de senaste 6 åren har jag haft förmånen att arbeta tillsammans med Ken i olika former, som kollega i systerbolag, närmaste chef och kollega i ledningsgrupp. Under 2017 anlitade vi även Ken som utbildare och coach. I samtliga roller bidrar han alltid med energi, passion och stolthet. Att arbeta med Ken innebär att man ständigt får nya perspektiv; allt är möjligt och dessutom lätt och genomförbart. Att skapa rent fokus på försäljning, understödja med struktur och retorik är en av Kens naturbegåvningar Att inspirera och förmedla det till individer som ska känna sig bekväma i dem är en annan. Det är omöjligt att inte lära sig mer om försäljning när man arbetar med Ken. Ulrica Ekeroth, VD SalesOnly, Kund och tidigare kollega 

 

 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp