Business- och Karriärcoachning

Är du VD, ägare eller ledare och vill ha hjälp att utveckla ditt företag, eller som behöver stöd i din nuvarande roll?

Är du, eller har du, säljare eller konsulter som behöver stöd och utveckling?

Är du chef och vill byta karriär?

Syftet med vår coachning är att ge resultathöjande effekter. Det handlar om att utgå från klientens förutsättningar och klientens fulla potential.

Vår coachningsprocess har alltid ett tydligt mål och vi eftersträvar en tydlig handlingsplan, och det ingår i coachens roll att följa upp de beslut klienten tar på resan mot målet. I centrum står alltså klienten som individ och denne ska själv finna vägar och motivation att lyckas med sina mål.

Då vi har gedigen erfarenhet av försäljning, ledarskap och rekrytering kan, efter överenskommelse, olika grader av rådgivning ingå.

Vi följer ICF:s (International Coach Federation) standard. Den innehåller metoder, kärnkompetenser och etiska riktlinjer som utgör den bas och teknik som coachen använder.

 • Vi erbjuder 3, 6 eller 12 månaders program. Vi har 20 års erfarenhet av att utveckla ledare och skapa tillväxt för företag.

 • I olika program med en mix av coachning och rådgivning tar vi dig till nästa nivå och till dina mål.

 • Vill du utvecklas där du är, eller planera för nästa steg i karriären. Vi har 20 års erfarenhet inom området. Vi hjälper dig hela vägen från tanke till avslut.

 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp