Styrelseuppdrag och rådgivning åt ägare/VD

Straction erbjuder strategitjänster för ökad försäljning och tillväxt till små och medelstora bolag.

Styrelseuppdrag

Ken vill vara aktiv i sin roll som styrelseledamot och passar bäst i styrelser och som bollplank till VD i små och medelstora företag som strävar efter tillväxt.

Ken Skoog sitter idag i styrelsen för HR och börsbolaget Wise Group samt i styrelsen för välkända internationella säljutbildningsföretaget Mercuri International.

Rådgivning för ägare och VD

Olika skräddarsydda program på 3, 6 eller 12 månader där vi gör genomlysning av dina förutsättningar för ökad försäljning och tillväxt, sätter eller utvecklar strategi samt träffas regelbundet för att få full effekt av strategier satta.

Strategiska projekt

Du behöver hjälp med att utveckla din säljorganisation.  Vi hjälper till med projekt inom riktning, struktur eller individutveckling.

 

 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp