Assessment och “Second opinion”

Vi hjälper er att fatta ett genomtänkt och välgrundat beslut när ni avser bedöma om en person är lämplig för en viss roll, oavsett om det handlar om en rekrytering i egen regi, eller om det handlar om en intern förflyttning.

Vi använder kompetensbaserade intervjuer, personlighetstester och tester för att identifiera och belysa drivkrafter hos individer.