Om Straction

Straction skapar ökad försäljning och tillväxt för människor och organisationer!

Strategi och Action!

För att ett bolag skall nå tillväxt, lönsamhet och framgång över tid krävs en stark affärsidé, efterfrågade produkter och tjänster, en klar vision samt tydliga mål – alltså en genomtänkt strategi.

Detta räcker dock inte för att bolaget skall bli framgångsrikt. Framgången ligger än mer i det företaget, dess ledare och i det medarbetarna faktiskt gör – vilka actions de genomför.

Straction kan hjälpa dig med enbart strategisk rådgivning, eller enbart operativa insatser, eller vara din partner för tillväxt och ökad försäljning. Vi är då med dig hela vägen från strategi till action!

Strategitjänster 

Straction tillhandahåller rådgivning inom tillväxt och försäljning åt ägare, VD och ledningsgrupper för att sätta och utveckla strategier. Detta sker genom;

 • Styrelseuppdrag
 • Rådgivningsprogram/coachning åt ägare eller VD
 • Strategiska projekt

Actiontjänster

Straction tillhandahåller även operativa tjänster inom säljutveckling som leverera form av;

 • Föreläsningar och Workshops
 • Träning
 • Business coachning (ICF Certifierad)
 • Rekryteringsrådgivning och search

 

 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp