Vilka är vi?

Vi hjälper företag att skapa lönsam tillväxt och vi hjälper människor att nå sin fulla potential

Straction står för ”strategi och action” – båda behövs för att lyckas! Vi hjälper såväl individer som företag att sätta strategi men framförallt hjälper vi dem att genomföra. Vår främsta målgrupp är konsultföretag och tillväxtföretag.

Vi tror på tydliga mål, högt driv och affärsfokus med hjärta och passion!

Vi tror på att bygga en stark affärskultur där alla känner sig delaktiga, där alla vill bidra till framgång och där målet är att alla chefer och medarbetare når sin fulla potential!

Vi tror på att sätta en plan och att med mod och kontinuitet genomföra – det är det som gör skillnaden.

Våra tjänster för att göra företag och individer framgångsrika!

Styrelseuppdrag / Rådgivning åt ägare och VD

Business coachning

Skräddarsydda säljutvecklingsprogram och föreläsningar

Karriärcoachning i olika program

 

 

 

 

 

 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp