TILLVÄXT FÖR FÖRETAG OCH UTVECKLING FÖR MÄNNISKOR

Vår passion är att skapa tillväxt för företag samt att få människor att växa och nå sin fulla potential. 

Straction står för “strategi och action”, du behöver båda för att lyckas!  

För att ett bolag ska nå tillväxt, lönsamhet och framgång över tid krävs förstås en stark affärsidé, efterfrågade produkter och tjänster, en klar vision samt tydliga mål – alltså en genomtänkt strategi. 

Detta räcker dock inte för att bolaget skall bli framgångsrikt. Framgången ligger än mer i de anställdas engagemang, deras kunskap och vad ledare och medarbetare gör. Hur  de samarbetar och hur de agerar mot kunder och omvärlden – alltså vilka actions de faktiskt genomför. 

Vi arbetar inte enbart utifrån teoretiska modeller utan främst utifrån erfarenhet. I över 20 år har vi coachat 100-tals ledare, utbildat och föreläst för över 2 000 personer och varit med och skapat tillväxt för en mängd företag, såväl som ägare, anställd som konsult. Vi vet vad som krävs för att lyckas. 

Våra affärsområden inom tillväxt och utveckling

Individuell utveckling

Lyssna på Säljpodden

Jag är programledare för podcasten Säljpodden, som släpps av Säljarnas Riksförbund.

Söker du nytt uppdrag?

Vi hjälper kunder och klienter med personlig utveckling och att skapa tillväxt för företaget.