Framgång är ingen slump!

Välkommen till Straction.

Jag heter Ken Skoog och min passion är att utveckla företag och att få människor att växa och nå sin fulla potential.

I över 20 år har jag arbetat med att skapa tillväxt för en mängd företag. Fokus har alltid legat på att bygga framgångsrika säljorganisationer med en stark affärskultur, att stötta och coacha VDar och högre chefer, samt på rekrytering och utveckling av chefer, specialister och säljare.

Hur kan jag hjälpa just dig?

Framgång är ingen slump!

Välkommen till Straction.

Jag heter Ken Skoog och min passion är att utveckla företag och att få människor att växa och nå sin fulla potential.

I över 20 år har jag arbetat med att skapa tillväxt för en mängd företag. Fokus har alltid legat på att bygga framgångsrika säljorganisationer med en stark affärskultur, att stötta och coacha VDar och högre chefer, samt på rekrytering och utveckling av chefer, specialister och säljare.

Hur kan jag hjälpa just dig?

Mina tjänster

Mina senaste blogginlägg

Stressad, för lite tid och för många mål?

Jag är en person som triggas av att sätta höga mål och av att alltid tävla mot mig själv, och kanske även av att tävla mot andra. Under slutet av 2013 och i ingången av 2014 så går jag över gränsen.

6 saker att tänka på när du ska nå tillväxt

Som säljutbildare och coach får jag ofta massor av frågor kring hur man borde göra för att öka försäljningen. Mitt svar är alltid att det är unikt för varje organisation och att man måste tänka igenom var man har sina största möjligheter till tillväxt..

Komplexa problem kräver unika lösningar och samtal

Beslutet att coachning skulle ingå i allt jag gör fattades efter en lång sommar av reflektion. Det var i huvudsak fyra händelser och faktorer som påverkade.