Stressad, för lite tid och för många mål?

”Ken Skoog”
”Hej det är xxx, jag undrar om du kan hjälpa mig med en grej kopplat till vår försäljningsstrategi”
”Absolut, vad tänker du……?”

Samtalet kom en timme efter en för mig tuff tarmoperation och kom från en av våra ledare i den koncern där jag var Tillväxtchef. Självklart tänkte jag inte på det då men senare kom samtalet att utgöra en stor del av mitt beslut att kraftigt göra förändringar i min syn på att sätta mål, på att fokusera och prioritera kring vad och vilka som är viktigast för att jag ska nå framgång och må bra samt på alla de många verktyg, system och plattformar jag använde för kommunikation.

Jag är en person som triggas av att sätta höga mål och av att alltid tävla mot mig själv, och kanske även av att tävla mot andra. Under slutet av 2013 och i ingången av 2014 så går jag över gränsen. Jag har redan en roll som innehåller många tuffa och ansvarsfulla inslag men då vi i företaget hamnar i en situation där jag känner att jag är rätt person för ett Interim uppdrag internt så tar jag självmant på mig det uppdraget också. Jag mår bra och är taggad för ny uppgift. Det visade sig att jag hade fel – väldigt fel!

Än idag när jag tittar tillbaka kan jag inte minnas att jag kände mig mer stressad än vanligt men när jag i efterhand tittar på mitt beteende och på den konkreta arbetsbelastningen så inser jag att jag arbetade fullständigt gränslöst. Det blev också starten på en sjukdomsresa som slutade i ovan operation och situation men som också blev starten på något väldigt bra.

Vi kan alla hamna i fällan. Som säljare sätter vi ofta höga mål, eller så får vi dem tilldelade. Vi har möjlighet att kommunicera med många mänskor via de alla plattformar och verktyg vi idag har tillgång till. Kombinationen ger en situation av många valmöjligheter och enormt många val i vardagen och vikten av att prioritera och faktiskt välja bort är avgörande. Det finns forskning, av bland annat Barry Schwartz som skrivit om ”valfrihetens dilemma”, som tar upp såväl positiva aspekter som negativa av att ha många möjligheter. Att ha möjlighet att välja är i grunden en lyx som faktiskt inte alla människor i världen har men om vi inte hanterar det rätt så kan det sluta i att vi lägger väldigt mycket tid på att just fundera över alla valen vi har dagligen, vi får kanske beslutsångest, vi ångrar val och konsekvensen kan bli oro, stress och att vi inte når framgång, vare sig ekonomiskt eller gällande hälsan.

Jag var tvungen att tänka om och jag vill gärna ta chansen att dela med mig av hur just jag gjorde. Väldigt förenklat behövde jag aktivt svara på några frågor:

Vilka är på riktigt mina viktigaste mål i livet?

Vilka är de viktigaste personerna för att jag ska nå framgång i karriär, kring hälsan och i livet?

Hur ska jag prioritera min tid?

Resultatet blev att jag satte färre mål som jag på riktigt brinner för och som överensstämmer med en vilja att ha mer tid för familjen, må bra men också få driva lönsamma affärer och få jobba med roliga kunder och i samarbeten som bygger på genuint förtroende för varandra. Det var i denna veva jag också startade eget.

Jag började titta på mitt nätverk, hur ska jag tänka? Jag kan inte prioritera alla lika. Alla människor är lika mycket värda men alla kan inte vara värda lika mycket av min tid.

Vilka system, verktyg och plattformar ska jag använda? Jag började tänka om och idag använder jag klart färre och det frigör tid utan att göra avkall på mina ekonomiska mål.

Idag upplever jag att jag har rimligare mål och fokuserar och prioriterar klart bättre. Självklart har jag mycket att göra, det är bara kul, men det jag gör följer en plan och mina svar på frågorna ovan. Min business går bra, jag har grymma kunder och hinner vara med familjen utan att komma cyklande i kostym med andan i halsen till dotterns fotbollsträning. Min vilja att tävla mot mig själv och andra finns kvar men tar sig sundare former, om ni frågar mig.

Ta chansen och reflektera över din situation och kanske konkret kopplat till ovan tre frågor, kanske kan det hjälpa dig att nå dina mål – whichever they may be!