Coacha andra och dig själv till framgång

Varje dag jag får förmånen att på riktigt coacha andra människor så inser jag kraften i coachning.  Att vara konsult är inte samma sak som att vara coach. I min roll som konsult ger jag aktiva råd, jag utbildar, jag tränar och jag föreläser. Det är självklart något många företag och inte minst chefer och säljare har behov av och något som jag tycker är kul. Men det är långt ifrån coachning.

Coachning är något annat! Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Coachingen utgår från klienten och vad denne bäst behöver för sin utveckling. Coachning hjälper klienten med bland annat utforskning (reflektion), igångsättning och uthållighet i förhållande till de fokusområden, mål och delmål denne vill jobba med. Klienten är ansvarig för sin framgång och coachens uppgift är att vara ett aktivt stöd på vägen. Relationen i en coachning situation skall vara jämlik, det är mycket viktigt!

Det som är så härligt är att förändring som kommit från egen reflektion och egen vilja faktiskt är så mycket starkare och har självklart större chans att vara mer beständig.

Jag försöker alltid använda detta tankesätt när jag träffar kund.  Kan kunden känna att relationen är jämlik och själv genom dina kraftfulla frågor och ditt aktiva lyssnande komma på bra idéer så är det fantastiskt.  Det fungerar också otroligt väl om du coachar barn inom idrotten exempelvis. Visst behöver de instruktioner ibland men prova ställa frågor för att hjälpa dem reflektera och finna egna lösningar så kommer du bli förvånad över vad de kan prestera.

Men hur gör jag då som säljare, som chef, som ledare eller för att coacha mig själv till framgång? Jag använder bland annat NÖHRA (Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser, Aktivitet) eller GROW modellen som jag också tycker är effektiv som stöd.

Om du inte har en professionell coach eller någon i din närhet som coachar dig så kanske du får coacha dig själv till framgång? Jag vet av egen erfarenhet att det fungerar. Här har du några tips kring struktur när du pratar med dig själv.

Goal – Formulera det mål eller resultat du vill uppnå.

Reality – Hur ser nuläget ut? Tänk igenom vad du behöver förändra för att nå dit du vill. Vilka resurser finns inom dig eller runt omkring dig, i ditt nätverk kanske. Vilka hinder ser du?

Options – Tänk ut så många alternativ på lösningar du kan. När du inte kommer på fler ska du komma på en till! Tänk kreativt och positivt och försök bortse från bort hinder och värderingar.

Will – Vad ska du göra? När ska det göras? Vilka fällor finns på vägen och hur undviker du dem? Behöver du något stöd? Hur stor är sannolikheten – från 1 till 10 – att du kommer att göra det som behövs för att nå dit du vill? Om du till exempel sätter en sjua, vad krävs för att det ska bli en tia?

Lycka till med din coachning, det kommer ge effekt för både dig och andra!