Är du verkligen medveten om dina behov?

Frågan kan tyckas enkel att besvara, men kanske är den inte så enkel?

Jag träffar ofta klienter i min coachning, oavsett om det handlar om ägare/VD som vill utveckla sin verksamhet, chefer som vill bli bättre ledare eller om det handlar om karriärcoachning, som faktiskt känner sig vilsna och inte vet vad de vill eller varför de gör som de gör. Några har till och med börjar ifrågasätta karriärval genom livet, varför de ens startat sitt företag eller andra stora livsval.  Faktum är att det är extremt vanligt. Jag har också varit en sådan person. 

Att veta sina behov och drivkrafter är viktigt enligt mig. Enligt mig är det kanske till och med avgörande för välmående, få bra relationer och för att nå resultat. 

Personligen bestämde jag mig för fem år sedan att faktiskt aktivt reflektera över mina drivkrafter, vad som motiverar mig och vilka behov jag egentligen har. Jag läste böcker, gick på seminarier, utbildade mig i olika tester och har bollat frågan på såväl kurser som med kollegor och faktiskt öppet med kunder.  Även om självinsikten inte är komplett förstås så känner jag mig numera tryggare i varför jag gör som jag gör och vad som får mig att må bra och när jag når ”min fulla potential”.  Nu vill jag hjälpa andra. Det var därför jag utbildade mig till coach, det är därför all min säljutbildning numera alltid innehåller inslag av individuell coachning. Det spelar ingen roll hur mycket kunskap vi har om vi inte har motivation eller drivkrafter för att utföra eller om våra behov hindrar oss från att utföra.  

Många hade en bild av mig som bland annat extremt motiverad och tävlingsorienterad som verkligen ville vinna allt jag ställde upp i. Att jag var resultatfokuserad och spontan. Jag kände bara till viss del igen mig i den bilden även om jag kunde förstå hur de kände. Själv ville jag beskriva mig som en person som var väldigt målorienterad, en person som alltid vill bli bättre och som vill göra mitt bästa. Att vinna är en bonus. En del beskrev mig som individualist, andra som lagspelare. Själv har jag alltid sett mig som en lagspelare och alltid velat verka i sådana miljöer. 

Self determination theory – ett sätt att förstå

Jag började intressera mig för motivationsteorin Self Determination Theory (SDT) som menar på att det inte är mängden motivation vi har som är viktig och avgör hur vi presterar utan snarare vilken typ av motivation vi drivs av.  

Förenklat så skiljer teorin på inre- och yttre motivation. Man har kunnat visa att inre motivation gör att vi presterar och även mår bättre än vid yttre motivation.

Inre motivation innebär att man drivs av att göra ett gott arbete för att man tycker att det är roligt och meningsfullt i sig – man arbetar inte bara för pengar, sin chef eller arbetsgivares skull. Man kan själv se att arbetet leder till något som är viktigt och skapar mening för en själv. Motsatsen, yttre motivation, innebär att man utför sitt arbete för att exempelvis få pengar och att man fokuserar på belöningen i sig.

Edward Deci och Richard M. Ryan, grundarna av motivationsteorin menar att den inre motivationen kan öka genom att främja våra tre grundläggande psykologiska behov. 

1) autonomi (egenbestämmande/självbestämmande)
2) kompetens (expertis och känsla av att vara kompetent)
3) tillhörighet (högre syfte/social meningsfullhet)

Jag ville fördjupa mig ytterligare inom detta område och kom då i kontakt med det svenska verktyget MyNeeds som bygger på SDT. Jag har nu gått utbildningar och certifierar mig i verktyget för att än bättre stötta klienter att förstå sig själva och att hjälpa dem att förstå andra. MyNeeds utgår från att vi alla har sex grundläggande behov där två primära behov styr mycket av hur vi agerar och hur vi uppfattar andra. 

Innan jag går in på behoven väldigt kort så vill jag vara tydlig med att det finns inget som är bättre eller sämre. Dock kan vi agera olika konstruktivt utifrån våra behov. Är vi medvetna om våra behov så kan vi alltså bättre förstå hur vi agerar och inte minst förstå hur andra kan uppfatta oss och kanske varför vi uppfattar andra på visst sätt (utifrån deras behov och utifrån våra glasögon)

Här kommer en väldigt kort och förenklad beskrivning kring behoven,  

Våra behov och hur de styr mig och dig

Trygghet (autonomi i SDT): Motiveras av att känna sig säker, både i nuet och i framtiden. Välorganiserad, undviker risker, är påläst och förbered. 

Variation (autonomi i SDT) : Tar risker, gillar förändringar. Älskar träffa nya människor, få nya utmaningar och utsättas för nya miljöer. Efterfrågar effektivitet. 

Utveckling (kompetens i SDT): Vill utvecklas och förbättra. Själva läroprocessen och hur vi utvecklas och blir bättre är viktigt. Uppskattar att arbeta mot mål och resultat.  

Signifikans (kompetens i SDT): Vill känna sig respekterad, unik och få erkännande för sin kompetens. Ställer höga krav på sig själv och sin omgivning och är noga med kvalitet. 

Bidra (tillhörighet i SDT): Motiveras av att bidra till ett större sammanhang. Vill göra skillnad för andra. Ser gärna saker utifrån en helhet och värnar om organisationen som helhet. 

Samhörighet (tillhörighet i SDT): Motiveras av gemenskap med andra. Bryr sig om gruppens välmående. Vill inte bli upplevd som självisk. 

Som sagt, vi har alla dessa behov men i olika grad och olika primära behov. Vilket har du?

Jag gjorde testet för några år sedan och resultatet var faktiskt inte förvånande. Jag drivs av samhörighet och utveckling. För mig har det betytt mycket att få denna självinsikt. Jag förstår varför att stå på scen och föreläsa är kul men inte ger samma kick som att få vara en del av att genomföra en förändring, eller få bidra till ett resultat. Jag förstå varför jag som egenföretagare behöver forma mina tjänster så att jag kan få samhörighet med människor jag jobbar med och varför till jag till exempel brinner så mycket för coachning och säljutveckling i längre samarbeten och med inslag av coachning. 

För mig finns få tjänster som bidrar till utveckling och samhörighet så mycket som coachning. 

Driver du företag? Är du chef som har utmaningar med gruppen eller som generellt vill bli en bättre ledare? Funderar du på nästa steg i din karriär? Vill du veta mer om drivkrafter och behov, vill du bolla just dina drivkrafter. Hör av dig så tar vi en kaffe.