Komplexa problem kräver unika lösningar och samtal

Beslutet att coachning skulle ingå i allt jag gör fattades efter en lång sommar av reflektion. Det var i huvudsak fyra händelser och faktorer som påverkade. Det handlar om; trender i samhället som påverkar oss privat men kanske än mer i våra yrkesroller, om tre misslyckade tillväxtuppdrag, om chefen som inte pratat med sin chef på tre månader och förstås om ett inlägg på Linkedin. Grunden handlade om att få större effekt och känna mig mer värdefull för mina kunder. 

De tre första vill jag samtala med dig om över en fika. Det är otroligt viktiga frågor som faktiskt påverkar såväl resultat, chefens och medarbetarnas engagemang och er hälsa. Jag tror att graden av igenkänning och förståelse är hög. Så, har du läst ända hit och känner nyfikenhet, hör av dig så tar vi en fika. ”Komplexa problem kräver unika lösningar och samtal”

Så över till det där Linkedin inlägget som jag delvis skrivit om tidigare och som så tydligt förkroppsligade hur det för många ser ut där ute. 

Jag behövde under våren genomföra några timmars pro-bono coachning och gick ut med ett inlägg på Linkedin. Responsen var enorm och jag tror inte att den i grunden var kopplad till just mig, även om det hade varit smickrande om så var fallet. Ungefär 150 personer hörde av sig i flödet, via sms, i privata meddelanden, på telefon eller i mail. Personer som på olika sätt och i olika grad ville ha en timmes coachning för att bolla sina utmaningar.

Det handlade om relationer, bli bättre säljare eller chef, personer som ville utveckla sitt företag, som ville prata om sin framtida karriär och några som funderade på att starta eget. Några hade konkreta frågor som behövde lösas, en annan funderade över varför hen överhuvudtaget jobbade som ledare när denne egentligen såg sig själv som individualist. 

Även om jag blev förvånad så på något sätt ändå inte. Jag har sett undersökningarna och jag har sett trenden. I olika undersökningar inom sälj och ledarskap har jag sett att ENDAST mellan 10–15% av högre chefer, mellanchefer, konsulter och säljare anser att de får värdefull individuell regelbunden coachning för att nå sina mål. Jag har också genom åren i roller som tillväxtrådgivare, säljutvecklare och kopplat till rekrytering fått mellan 5–10 samtal i veckan från chefer och säljare som vill bolla frågor kring karriär och försäljning. Fantastiska målinriktade människor som har de flesta pusselbitar för att nå dit de vill men som från tid till annan kan behöva hjälp. Det är inte så att de inte vet vad de borde göra, de har snarare ofta svårt att se konsekvenserna (eller så ser de för många), de har svårt att finna motivationen eller så har de svårt att prioritera, välja och välja bort. I sin roll har de ingen de naturligt kan bolla med och som fokuserar på just dem – med kontinuitet. . 

Tror ni att det inte handlar om personer på högsta chefsnivå? Då tror ni fel!

Behovet av 1-2-1 samtal

Vi har alla, i olika grad och från tid till annan, ett behov av att bli sedda och på riktigt få bolla våra utmaningar med någon som lyssnar och som kanske kan vara ett personligt kontinuerligt stöd i vägledning framåt. Någon som kan bidra till insikter och vara ett stöd i genomförande. Någon som finns där och följer upp oss och hjälper oss framåt. Idag pratar många gärna till GRUPPER av människor, oavsett om det handlar om forumet Linkedin eller om det handlar om ett veckobrev eller i ett konferensrum på ett vanligt svenskt företag. Tiden att prata 1-2-1 verkar ofta vara eftersatt.

Så hur gör vi då? Principen är enkel, vi ger och tar hjälp.

Är du chef och vill skapa värde för en medarbetare så måste du skilja på när du instruerar eller diskuterar i grupp kontra när du faktiskt måste individuellt jobba med människor för att utveckla dem. Avsätt tid, våga lyssna, följ upp och var ett stöd. En del ser coachning som något ”fluffigt och mjukt”. Så kanske det är för vissa. För mig sätter jag inget sådant epitet utan jag ser coachning som ett kraftigt verktyg för att hjälpa människor och företag att nå sina mål.

Jag anser att komplexa problem kräver unika lösningar och samtal. Därför måste coachning ingå i de executive search uppdrag jag gör och i de säljutbildningar och styrelseuppdrag jag har. Det ger bättre effekt och jag känner mig mer värdefull.