Rådgivning och coachning

Straction skapar tillväxt för företag och hjälper individer att utvecklas.

En oerhört stark metod för detta är individuell rådgivning och coachning där möjlighet ges till att på ett djupare plan förstå såväl företagets affär, kultur, strategier och mål såväl som individers drivkrafter, egenskaper, förmågor och ambitioner.

Rådgivning och coachning

Straction skapar tillväxt för företag och hjälper individer att utvecklas.

En oerhört stark metod för detta är individuell rådgivning och coachning där möjlighet ges till att på ett djupare plan förstå såväl företagets affär, kultur, strategier och mål såväl som individers drivkrafter, egenskaper, förmågor och ambitioner.

Rådgivning och coachning

Straction skapar tillväxt för företag och hjälper individer att utvecklas.

En oerhört stark metod för detta är individuell rådgivning och coachning där möjlighet ges till att på ett djupare plan förstå såväl företagets affär, kultur, strategier och mål såväl som individers drivkrafter, egenskaper, förmågor och ambitioner.