Om Straction

Straction står för strategi och action. 

Vi hjälper företag och människor att nå tillväxt och utveckling genom att stötta i att sätta mål, riktning och strategi, men också med att attrahera, rekrytera och utveckla chefer, specialister och säljare. 

Våra tre affärsområden bidrar enskilt och tillsammans till din framgång.  Du samarbetar alltid med en rådgivare som lär känna dig och som följer dig på din tillväxtresa, samtidigt som du får stöd av experter inom respektive affärsområde. 

  • Rådgivning och coachning
  • Säljutveckling – strategi och utbildning
  • Search och rekrytering av styrelse, chefer samt inom sälj- och marknad

Vi tror inte på generella lösningar, de kan aldrig hjälpa dig hela vägen dit du vill nå. Vi vet att många frågor kopplat till tillväxt och utveckling är komplexa och måste därför hanteras personligt utifrån just ditt företags- eller just dina behov och drivkrafter. Frågor kring ledarskap, karriär, försäljningsledning och tillväxt måste hanteras unikt för att finna den bästa lösningen.

Över 100 kunder och klienter har de senaste 2 åren samarbetat med oss och behövt stöd från ett eller flera av våra affärsområden. Vi gör skillnad!

Kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa dig!